Brede school

Brede school

In een brede school werken basisscholen en instellingen uit de buurt met elkaar samen. Ze hebben samen als doel om kinderen meer en betere mogelijkheden te geven om zich te ontwikkelen.

Meer dan onderwijs

Ouders worden ook betrokken bij de brede school. Er wordt veel meer georganiseerd dan alleen onderwijs.

  • Kinderen kunnen meedoen aan clubs.
  • Ouders kunnen opvoedcursussen volgen.
  • Er is schoolmaatschappelijk werk.
  • Er is buitenschoolse opvang.

Meer informatie over brede scholen vind je op Oudersonderwijs.nl.

 

Goedgekeurde informatie!

Stichting Opvoeden.nl zorgt er met ouders en deskundigen uit de wetenschap en praktijk voor dat deze informatie betrouwbaar en actueel blijft.