Logopedie

Kinderen die bij het contactmoment voor tweejarigen op het consultatiebureau een twijfelscore behalen op het 'van Wiechenschema communicatie en taal' kunnen via het consultatiebureau aangemeld worden voor het spreekuur logopedie voor tweejarigen. JGZ Almere voert hierbij de 'Uniforme signalering van taalachterstanden bij jonge kinderen' (N.C.J. Carmiggelt e.a.) uit.

Rond de leeftijd van twee jaar komt je kind op het consultatiebureau. Wanneer er twijfels zijn over de taalontwikkeling kunnen ouders het advies krijgen om naar het spreekuur logopedie voor tweejarigen te komen. De jeugdarts of verpleegkundig specialist van het consultatiebureau meldt het kind, in overleg met de ouder, aan.

De logopedist belt vervolgens met ouders om ze uit te nodigen om naar één van de spreekuurlocaties te komen. Aan het logopedisch spreekuur zijn geen kosten verbonden.

Wat gebeurt er op het spreekuur logopedie voor tweejarigen?

Tijdens de eerste twee levensjaren van kinderen komt taal als communicatiemiddel op gang. Rond het eerste jaar begint een kind de eerste woordjes te zeggen. Het kind reageert op zijn naam en begrijpt eenvoudige zinnetjes. Rond een jaar of twee kunnen de meeste kinderen 'zinnen' van twee woordjes maken, eenvoudige zinnetjes begrijpen en een aantal lichaamsdelen aanwijzen.

De logopedist kijkt samen met ouders naar de factoren die een rol spelen bij de taalontwikkeling van het kind, zoals taalstimulering, gehoor, erfelijkheid, aanleg en/of meertaligheid. Ook observeert de logopedist hoe de communicatie tussen ouder en kind verloopt.

De logopedist van JGZ Almere verricht de eerste fase diagnostiek en geeft advies op maat. Dat advies kan variëren van geen vervolg als er niets aan de hand is of adviezen voor thuis tot een verwijzing naar een andere instantie zoals een audiologisch centrum of logopedische praktijk.