Over ons

GGD Flevoland en Zorggroep Almere bieden vanuit JGZ Almere gezamenlijk de jeugdgezondheidszorg aan alle kinderen en jongeren van 0 tot 18 en aan hun ouders/verzorgers in Almere. De samenwerking tussen de professionals van deze twee organisaties betekent een nog betere zorg voor de kinderen van Almere. Want, kinderen en jongeren veilig en gezond willen laten opgroeien, daar staan wij voor!

Samen met sociale wijkteams, onderwijs en huisartsen zorgen wij, de professionals van JGZ Almere, ervoor dat kinderen, jongeren en gezinnen snel en adequaat de juiste ondersteuning kunnen krijgen die nodig is. In de samenwerking maken wij ook gebruik van ESAR.

De rol van de Jeugdgezondheidszorg in Almere is verbreed met een uitgebreid aanbod aan (preventieve) jeugdhulpinterventies. Naast het aanbod dat je terugvindt op deze site, geven wij uiteraard ook vanuit het Rijksvaccinatieprogramma op de juiste momenten vaccinaties die beschermen tegen ziekten.

Jan Herweijer, directeur JGZ Almere:

“Opgroeien van baby naar tiener, daar komt heel wat bij kijken. De meeste ouders die tijdens de opvoeding tegen een probleem aanlopen, lossen dit zelf op. Bijvoorbeeld door advies in te winnen bij vrienden en familie, of online op zoek te gaan naar antwoorden. Ook op deze website vind je tal van adviezen die je op weg kunnen helpen. Wij baseren onze adviezen uitsluitend op de laatste wetenschappelijke inzichten. Altijd up-to-date en heel betrouwbaar.

Uiteraard kunnen ouders die vragen hebben of graag ondersteuning willen krijgen bij een probleem, altijd terecht bij onze medewerkers. Of dat nu gaat om alledaagse vragen, of om grote zorgen.

Dat geldt overigens niet alleen voor ouders, maar ook voor tieners. Zij kunnen bijvoorbeeld chatten via deze website met professionals of in gesprek gaan met onze medewerkers op hun school.”


Voor de pers

Journalisten kunnen met vragen terecht bij:

Frédérique Mensink, Senior Communicatieadviseur

Telefoonnummer: 06 – 29 429 404


Vacatures

Kijk bij Werken bij JGZ Almere voor al onze vacatures.


JGZ flyer

Klik op de foto om de flyer te openen en eventueel te downloaden.


Missie JGZ Almere

JGZ Almere biedt alle kinderen en jeugdigen van Almere optimaal de kans om op te groeien tot gezonde, zelfstandige en weerbare volwassenen. Dat is waar JGZ Almere voor staat. Om dit te realiseren hebben wij alle kinderen in beeld en ondersteunen wij al in een vroeg stadium de gezinnen die hierbij begeleiding nodig hebben.


Visie JGZ Almere

1. Het kind staat centraal, maar nooit zonder context. Bij alles wat JGZ Almere doet, staat het kind centraal; ons handelen wordt bepaald door de vraag wat goed is voor het kind. Daarbij is de context, de omgeving van het kind, van groot belang. Soms heeft de omgeving ook zelf behoefte aan de steun van een JGZ-professional. Als ouders het kind niet goed (kunnen) verzorgen, dan ziet JGZ Almere er op toe dat het kind en de ouders worden geholpen (artikel 3 Kinderrechtenverdrag).

2. Ouders zijn eindverantwoordelijk. Vader of moeder ben je je hele leven. Iedere ouder wil het beste voor zijn kind en iedere ouder wil het goed doen, maar geen enkele opvoeding verloopt helemaal vlekkeloos. Een respectvolle, positieve en belangstellende benadering is van belang. JGZ Almere sluit aan bij wat de ouder belangrijk vindt voor het kind. Wij helpen - indien nodig - om de grip op of het overzicht over de situatie (terug) te krijgen zodat de juiste aandacht besteed wordt aan het kind.

3. De professionele nabijheid en toegankelijkheid . Ouders en jeugdigen willen snel en concreet betrouwbare informatie, kundig advies en effectieve hulp in de omgeving (school, kinderopvang, buurt, wijk) waarin ze leven. JGZ Almere is een zichtbare, vanzelfsprekende en vertrouwde partner in het veilig en gezond opgroeien in alle fases van jeugdigen (-9 mnd tot 23 jaar). Wij leveren deskundige, betrouwbare en op maat gemaakte ondersteuning en hulp aan jeugdigen en hun ouders.

4. De JGZ-professional is deskundig en betrokken. JGZ-professionals handelen (pro)actief en vervullen verschillende rollen, zoals die van signaleerder, begeleider, behandelaar, belangenbehartiger van het kind, poortwachter voor de gespecialiseerde hulp en -zorg . Waar nodig blijven wij ook na een doorverwijzing in contact met de jeugdige en/of hun ouders. Als vraagbaak, als centrale zorgverlener in de keten, als coördinator of als regisseur bij complexe problematiek.

5. JGZ Almere behartigt de belangen van kinderen. Wij bewaken, beschermen en bevorderen de gezonde en veilige ontwikkeling van alle jeugdigen. Vanuit deze rol behartigt JGZ Almere de belangen van jeugdigen in Almere door gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente en samenwerkingspartners te geven.

6. JGZ Almere is dé expert op preventie. Wij bieden een uniek pakket van collectieve preventie (basisaanbod jeugdgezondheidszorg inclusief de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma), concrete individuele ondersteuning, persoonlijke hulp vanuit een brede integrale systeemblik en wij zijn de toegangspoort voor specialistische jeugdhulp. Op deze manier dragen wij bij aan het genereren van gezondheidswinst voor elk kind.

7. Slimme samenwerking. Preventie werkt alleen als het doelgericht, planmatig en gecoördineerd gebeurt. JGZ Almere werkt daarom per stadsdeel samen als multidisciplinair team en hecht er aan dat er tussen partijen in de wijk wordt afgestemd op basis van het adagium één kind, één gezin, één plan, ook op school . Op deze manier worden zowel de kinderen en gezinnen in kwetsbare situaties adequaat geholpen maar werken we ook aan het versterken van beschermende factoren zoals ouderbetrokkenheid en goede sociale netwerken.