Privacy

De medewerkers van JGZ Almere gaan zorgvuldig om met je gegevens. De basis hiervoor vormt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heb jij als eigenaar van de gegevens bepaalde rechten. 

De wet spreekt van het verwerken van persoonsgegevens. Dit begrip omvat alles wat men met persoonsgegevens kan doen: vanaf het verzamelen tot en met het vernietigen ervan. 

Naast deze algemene privacywet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan bijvoorbeeld vermeld in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst en in de Jeugdwet.

JGZ Almere beschermt je privacy en verstrekt geen persoonsgegevens aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming, tenzij op grond van een wettelijke verplichting. Persoonsgegevens die je ons via deze website verstrekt worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van je aanvraag of reactie.