Pubercursus

De oudercursus 'omgaan met pubers' is bestemd voor ouders en/of verzorgers van kinderen in de leeftijd van 11 - 18 jaar. De cursus wordt gegeven door JGZ Almere. Doel is om ouders in een vroeg stadium steun te bieden bij de opvoeding van hun opgroeiende kinderen en om te voorkomen dat problemen escaleren.

Voor zowel ouders als voor pubers verandert er veel in de leeftijd van 11 - 18 jaar. Het is een fase die wordt gekenmerkt door een toenemende groei naar zelfstandigheid. Dit gaat vaak gepaard met veel onzekerheden. Het zich losmaken van de ouders is zowel voor de puber als voor de ouder een lastig proces.

Pubers ontwikkelen een eigen mening en nemen niet meer alles van ouders aan. Het is voor ouders dan ook zoeken naar een goede balans tussen het loslaten en de ruimte bieden om zelfstandig te worden enerzijds, anderzijds om genegenheid en bescherming geven.

In de cursus krijgen ouders informatie over manieren waarop zij goed contact met hun puber kunnen houden en ruzies kunnen voorkomen. Er wordt ingegaan op veranderingen en ontwikkelingen van kinderen in de puberteit. Daarbij komen de prettige, maar ook de lastige kanten van pubers aan de orde.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor iedereen die:

  • pubers in huis heeft en aanloopt tegen vragen die horen bij deze leeftijdsfase;
  • meer wil weten over de ontwikkeling van kinderen in de puberteit;
  • vaardigheden wil leren om op een positieve manier met een puber om te gaan en om hun ervaringen te delen met andere ouders/verzorgers.

Ouders kunnen apart deelnemen of samen. Met ouders bedoelen we uiteraard alle opvoeders, dus ook pleegouders, stiefouders en andere verzorgers.

Inhoud

'Beter omgaan met pubers' is een cursus voor ouders en bestaat uit zes groepsbijeenkomsten van ongeveer twee uur. Thema’s die aan de orde komen zijn:

  • veranderingen in de puberteit;
  • positieve aandacht en manieren van opvoeden;
  • ruzie voorkomen: luisteren naar je puber;
  • ruzie voorkomen: praten met je puber;
  • ruzie oplossen: overleggen met je puber;
  • grenzen stellen en straffen.

Informatie en aanmelden

Voor meer informatie over de cursus of als je jezelf wilt aanmelden voor de cursus, kun je contact met ons opnemen via 088 002 99 90.

Kosten

Aan de cursus zijn geen kosten verbonden.