Onderzoeken op school

Alle kinderen uit groep 2 (5- en 6-jarigen) en groep 7 (10- en 11-jarigen) van het basisonderwijs krijgen van JGZ Almere een gezondheidsonderzoek. In dit onderzoek kijkt de jeugdverpleegkundige of het allemaal goed gaat met de groei en ontwikkeling van je kind.  

Afhankelijk van de groep wordt gekeken naar:

  • de groei/ontwikkeling
  • het gehoor 
  • het gezichtsvermogen 
  • de motoriek 
  • de houding 
  • spraak/taalontwikkeling 
  • het gedrag 
  • de opvoeding 
  • de weerbaarheid
  • het functioneren op school 

Uitnodiging voor het onderzoek

Je ontvangt thuis een uitnodiging voor het onderzoek. Op de uitnodiging staan  de datum, tijd en plaats vermeld. Je ontvangt ook een vragenformulier. Dit vragenformulier kun je ingevuld meenemen naar het onderzoek.

Wie verricht het onderzoek? 

Het onderzoek wordt verricht door de jeugdverpleegkundige. Als er aanleiding voor is, volgt een vervolgonderzoek bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige of krijg je een verwijzing naar bijvoorbeeld je huisarts of kinderarts.

Waar vindt het onderzoek plaats? 

De onderzoeken vinden plaats op school, in het GGD-gebouw of in een ruimte bij jou in de buurt.  

Afzeggen of wijzigen                                                                                                                              

Kun je op het aangegeven tijdstip niet aanwezig zijn met je kind? Dat kun je de afspraak verzetten via 088 002 99 90.