Rijksvaccinatieprogramma

Om kinderen in Nederland zoveel mogelijk te beschermen tegen een aantal kinderziekten, worden ze gevaccineerd. Deze vaccinaties zijn een onderdeel van het Rijksvaccinatieprogramma. In Almere verzorgt JGZ Almere de uitvoering van deze vaccinaties.

Tegen welke ziektes wordt gevaccineerd?

Op www.rijksvaccinatieprogramma.nl vind je een overzicht van de vaccinaties en het complete vaccinatieschema.

0 - 4 jaar: De vaccinaties bij kinderen van 0-4 jaar worden aangeboden tijdens bezoeken aan het consultatiebureau.

9 jaar: Kinderen van 9 jaar krijgen een uitnodiging van het RIVM voor een vaccinatie tegen difterie, tetanus en polio (DTP) en tegen bof, mazelen en rodehond (BMR). Meer informatie vindt u hier.

10 jaar: Vanaf 2022 ontvangen jongens en meisjes in het jaar dat ze 10 worden een uitnodiging om zicht te laten vaccineren tegen het 'Humaan Papillomavirus' (HPV). Dit virus kan verschillende vormen van kanker veroorzaken. Naast de 10 jarigen (cohort 2012) zullen in 2022 ook de cohorten 2004 2006, 2008, 2009, en 2012 hiervoor een oproep krijgen. Meer informatie over de HPV vaccinatie volgt zo snel mogelijk op de website van het Rijksvaccinatieprogramma.

14 jaar: Jongeren krijgen in het jaar dat ze 14 worden een uitnodiging voor de Meningokokken ACWY vaccinatie. Vanaf mei 2018 worden ook alle kinderen van 14 maanden voor de Meningokokkenziekte gevaccineerd. Meer informatie over de Meningokokken ACWY vaccinatie vindt u hier.


Veel gestelde vragen vaccinaties kinderen ouder dan 4 jaar

Vaccinatiespreekuur

Heb je vragen over het vaccineren? Wij bieden elke dinsdag de mogelijkheid tot vaccinatiespreekuur. Je kunt je hiervoor aanmelden door te bellen met: 088-0029924.

Je wordt dan op dinsdag tussen 16.00 en 17.00 uur gebeld door een jeugdverpleegkundige van het vaccinatieteam. 

Tijdens schoolvakanties hebben wij geen vaccinatieconsult spreekuur. 

Wanneer vinden vaccinaties plaats?

Je krijgt hiervoor een uitnodiging thuisgestuurd. Op de uitnodiging staat het exacte tijdstip en de locatie. Ook staat er in de brief hoe je eventueel het tijdstip of datum kunt wijzigen.

Schema:

 • week 12 HPV week
 • week 16 HPV
 • week 20 Menacwy
 • week 26 dtp/bmr
 • week 28 dtp/bmr
 • week 36dtp/bmr
 • week 40 HPV
 • week 46 menacwy
 • week 50 optioneel. 

Verhinderd of vragen?

Heeft jouw kind een uitnodiging voor vaccinatie(s) ontvangen maar ben je verhinderd, of heb je andere vragen over het Rijksvaccinatieprogramma, dan kun je bellen naar 088-0029924 of mailen naar RVP@ggdflevoland.nl.

Vermeld in de e-mail in ieder geval:

 • naam en adresgegevens van jouw kind
 • geboortedatum  
 • op welke datum de vaccinatie is
 • voor welke vaccinaties  
 • een emailadres of het telefoonnummer waarop je bereikbaar bent
 • een eventuele toelichting​​​​​​​​

Ook wanneer jouw kind op een eerder moment een vaccinatie gemist heeft kun je contact met ons opnemen voor het maken van een afspraak.

Kinderen uit het buitenland

Als je vanuit het buitenland met je kind in Nederland bent komen wonen, ontvang je van het RIVM een welkomstbrief. In deze brief wordt gevraagd welke vaccinaties jouw kind in het land van herkomst heeft gehad. Aan de hand van de vaccinatiestatus van jouw kind ontvang je de oproepkaarten op het huisadres.

Wat moet ik doen als mijn kind ziek is?

Hoge koorts is een reden om de vaccinatie uit te stellen. Bij verkoudheid en lichte temperatuurver- hoging kan over het algemeen gewoon gevaccineerd worden. Door JGZ Almere wordt ter plaatse altijd afgewogen of een kind kan worden gevaccineerd of dat de vaccinatie wordt uitgesteld. Wanneer jouw kind onder behandeling is van een specialist en je twijfelt of het de vaccinaties mag krijgen, dan kun je overleggen met de arts op de vaccinatielocatie of vooraf de eigen specialist raadplegen.

Ik ben mijn vaccinatieboekje kwijt

Je kunt gewoon komen. Alle eerdere vaccinaties staan geregistreerd bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Wil je voor jouw eigen administratie toch graag een nieuw vaccinatiebewijs? Dan kun je dat alleen via deze link aanvragen: Aanvraag vaccinatiebewijs.

Mijn kind is heel angstig

Geef dit tijdens de aanmelding op de vaccinatielocatie aan bij de administratie. De medewerkers proberen hier dan rekening mee te houden.

Welke reacties kan mijn kind krijgen na de vaccinaties?

Regelmatig voorkomende klachten na vaccinatie zijn een branderig gevoel en spierpijn op de plek van de inenting, lichte koorts en hangerigheid. Meestal zijn deze klachten op de dag van de inenting en duren ze niet langer dan 24 tot 48 uur. Bij de BMR prik treden deze klachten op tussen 5-12 dagen na de prik. Bij koorts boven de 38,5 graden kun je een paracetamol geven. Als de koorts dan niet zakt, bij oplopende temperatuur of andere heftigere reacties, raadpleeg dan de huisarts.                                                            

Mijn kind is nog 8 jaar, moet hij/zij worden gevaccineerd?

De vaccinaties DTP en BMR worden gegeven aan kinderen die in het jaar van de vaccinatie 9 jaar worden of zijn geworden. Dus alle kinderen van hetzelfde geboortejaar. Het kan dus zijn dat jouw kind nog 8 jaar is maar toch een oproep krijgt.

Informed consent

Voor de registratie van gegeven vaccinaties wordt door de jeugdgezondheidszorg al jaren gebruik gemaakt van het landelijke registratiesysteem Praeventis (RIVM). Gegeven vaccinaties worden landelijk geregistreerd voor de veiligheid van de kinderen en de gehele bevolking. Kinderen en ouders hebben zo altijd de mogelijkheid om na te gaan welke vaccinaties zij wel/niet gehad hebben. Ook kan de vaccinatiegraad -en daarmee het risico op uitbraak van ziekten- in de gaten gehouden worden. De gegevens die hier opgeslagen zijn worden uiteraard vertrouwelijk behandeld. Op deze website vindt u meer informatie over de informed consent: https://rijksvaccinatieprogramma.nl/jouw-toestemming, waaronder een filmpje en een infographic.

Bij de uitnodiging voor vaccinatie(s) en/of tijdens de vaccinatieronde zal gevraagd worden of je hier toestemming voor geeft.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van het Rijksvaccinatieprogramma: www.rijksvaccinatieprogramma.nl
 


Meer informatie over de vaccinaties vindt u ook op www.opvoeden.nl voor: