Ziek zijn

Handige sites:

  • Kankerspoken - BO/VO - Info over begeleiding tijdens ziekteproces.
  • Vereniging ouders kinderen en kanker (VOKK) - BO/VO - De Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker (VOKK) steunt gezinnen met een kind met kanker en werkt aan optimale zorg voor kind en gezin in alle fasen. 
  • Ziek zijn & Onderwijs (Ziezon) - BO/VO - Onderwijsondersteuning aan chronisch en ernstig zieke leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs en in sommige gevallen het mbo.
  • Kika - Info over het kinder kanker fonds.
  • De kinderkliniek - Site van het ziekenhuis voor kinderen in Almere.
  • Jonge helden in de klas - BO/VO - Tips/adviezen en werkvormen voor verschillende leeftijden die te maken krijgen met verlies.
  • Kinderen met diabetes op school - Voornamelijk BO - Informatie voor leerkrachten en begeleiders over diabetes op school.
  • Prinses Maxima Centrum - Info over het ziekenhuis voor kinderen met kanker.
  • GGD Wijzer - BO - Deze GGD Wijzer biedt beroepskrachten in basisonderwijs en buitenschoolse opvang informatie en advies over thema’s rondom de ontwikkeling, groei, leefomgeving, leefstijl, mondgezondheid, hygiëne, veiligheid en infectieziekten voor kinderen van 4 – 12 jaar. Let op: wordt niet meer geüpdatet.

NB.: Basis Onderwjis (BO) / Voortgezet Onderwijs (VO)


Lessuggesties:

NB.: Basis Onderwjis (BO) / Voortgezet Onderwijs (VO)


Ondersteuning voor school

Document: Als een ramp de school treft (calamiteiten in het onderwijs)

Allergie/ gebruik epi-pen:

De Jeugdarts kan instructie geven over een EPI-Pen, soms doen medewerkers van de kinderkliniek dit ook.Boekentips:

Het klokhuisboek over kanker - Fiona Rempt, ISBN: 9789049924041

 

Chemo-Kasper en zijn jacht op slechte kankercellen (onderbouw) -  Hella Motzfeldt & Marianne C. Naafs-Wilstra, ISBN: 9789075281163

 

Hartsvriendjes - kinderhartenfonds, ISBN: 9789075131901

 

Achtste-groepers huilen niet -  Jacques Vriens, ISBN: 9789000308071