Opvoeden en gedrag

Opvoeding en gedrag

Een puber opvoeden is anders dan een klein kind opvoeden. Een ding is zeker: opvoeden is een uitdagende en inspirerende opdracht waar elke ouder voor komt te staan.

Opvoeden is ook zeker geen gemakkelijke taak. Hoewel pubers daar zelf meestal anders over denken, hebben ze hun ouders nog wel hard nodig in de puberteit! Ze willen liever niet dat je je met hen bemoeit. Toch heeft je kind steun, structuur en verzorging nodig, net zo veel als jonge kinderen.

Pubergedrag

Het is normaal dat je puber zelfstandig wil worden. Pubers doen vaak precies wat ze willen en denken weinig aan anderen. Ze willen loskomen van hun ouders. Dat moet ook, want later moeten ze het ook zelf doen. Pubers vinden het moeilijk om:

  • belangrijke zaken eerst te doen;
  • doelen te stellen;
  • gevoelens in bedwang te houden;
  • goed over dingen na te denken;
  • verstandige keuzes te maken.

Als pubers harde muziek willen horen, zetten ze die ook meteen op. Ze denken er niet over na dat het al laat is. Ze kunnen bijvoorbeeld ook ineens naar een vriend gaan en vergeten dat ze jou zouden helpen. Pubers kunnen nog niet goed plannen. Ze beslissen vaak snel en zien niet goed in wat de gevolgen zijn.

Nieuwe zorgen

Als ouder krijg je met nieuwe zorgen en vraagstukken te maken wanneer je kind in de puberteit komt. Wat kun je doen wanneer je kind een eetprobleem heeft? Hoe moet je omgaan met een kind dat veel spijbelt en slechte cijfers haalt? Wat doe je als je kind afspraken niet nakomt en regels overtreedt?

Je puber is kwetsbaar. Probeer op de hoogte te blijven van wat je kind bezighoudt. Voelt je kind zich bang door het gedrag van anderen? Komt je puber in aanraking met mensen die anders denken over geloof, ras of cultuur? Praat hierover met je kind. Neem het serieus en handel als dat nodig is.

 

Goedgekeurde informatie!

Stichting Opvoeden.nl zorgt er met ouders en deskundigen uit de wetenschap en praktijk voor dat deze informatie betrouwbaar en actueel blijft.

Vragen?

Onze medewerkers helpen u graag. Kom langs of neem contact op via 088 002 99 90.


Ons aanbod

JGZ 4-18 jaar

Zodra uw kind 4 jaar wordt en naar school gaat, neemt de JGZ 4-18 jaar het volgen van de groei en ontwikkeling van uw kind over van het consultatiebureau. De jeugdarts en jeugdverpleegkundige van het consultatiebureau dragen, met uw toestemming, het kinddossier over.

Opvoedadviseurs

Kinderen opvoeden is leuk, maar niet altijd gemakkelijk. Het is een verantwoordelijke taak. U wilt dat het goed gaat met uw kind en het kind in alles voldoende steunen. Bij het opvoeden komt u soms ook problemen tegen. Hoe goed u het ook bedoelt, soms gaat het niet zoals u zelf zou willen.

Jongeren Maatschappelijk werk

Ben je tussen de 12 en de 23 jaar en maak je soms dingen mee waar je niet zo makkelijk met iemand over praat? Voel jij je eenzaam, onzeker of onbegrepen? Of heb je spanningen thuis of op school? Dan kan het helpen om eens met een jongeren maatschappelijk werker te praten.

Jeugdhulp

Heeft u alles geprobeerd maar heeft u extra hulp nodig in de opvoeding? Dan kunt u zich aanmelden bij de medewerkers Jeugdhulp. Samen met u kijken ze welke hulp u nodig heeft. Ook kunt u bij hun terecht voor een PGB-aanvraag. 

Video home-training

Wilt u graag hulp ontvangen bij de opvoeding van uw kind(eren)? Dan is video-hometraining wellicht iets voor u.

Pubercursus

De oudercursus 'omgaan met pubers' is bestemd voor ouders en/of verzorgers van kinderen in de leeftijd van 11-18 jaar. De cursus wordt gegeven door JGZ Almere. Doel is om ouders in een vroeg stadium steun te bieden bij de opvoeding van hun opgroeiende kinderen en om te voorkomen dat problemen escaleren.